G?till startsidan. Beskrivning av företaget. Fördelar med designade gränssnitt. Behov och lösning. Exempel p?desingade gränssnitt. Beskrivning av tekniken bakom. Våra tjänster samt beskrivning hur vi arbetar. Kontakta Wimark Consulting.  
 
 
En tydlig profil är allt viktigare när en produkt ska marknadsföras och säljas. Speciellt inom områden där konkurrensen är tuff. Här spelar produktens utseende en viktig roll. Designen lyfter fram produkten och stärker leverantörens varumärke.

Traditionella Windowsgränssnitt är uppbyggda av kontroller som exempelvis fönster, menyer och textfält. Kontrollerna har ett inbyggt utseende som styrs från operativsystemet. Utseendet är svårt att påverka. Tekniken är inte anpassad för att skapa grafiskt designade gränssnitt.

Windows standardgrafik gör att produkterna inte syns. Användaren tror att produkten är en del av Windows. Detta gör att produkten blir mer anonym hos sina användare.

 
 
När man designar ett gränssnitt behöver man full kontroll. Vår tekniska plattform ger oss det stöd vi behöver. Layout och utseende styrs med html, stylesheets och ett bibliotek med kontroller. Kontrollerna kan formges med hjälp av grafikmoduler som beskriver form, grafik och visuella effekter.

Resultatet ger produkterna ett unikt utseende som är lätt att känna igen. Design är ett kraftfullt verktyg för att bygga upp starka varumärken.

Ibland behövs specialbyggda gränssnitt för att hantera komplexa samband. Det kan handla om allt från visualisering av gener till specifika ritprogram. Med hjälp av vår tekniska plattform kan vi enkelt ordna det. Det hjälper oss att bygga moderna och lättanvända gränssnitt.