G?till startsidan. Beskrivning av företaget. Fördelar med designade gränssnitt. Behov och lösning. Exempel p?desingade gränssnitt. Beskrivning av tekniken bakom. Våra tjänster samt beskrivning hur vi arbetar. Kontakta Wimark Consulting.  
 
 
Wimark Consulting hjälper företag att skapa en helt ny typ av grafiskt formgivna användargränssnitt. Allt som syns, från fönster ner till minsta kontroll specialdesignas för att förmedla rätt image och känsla. Gränssnitten blir snygga, lättanvända och innovativa.

Ett programs grafiska utseende är användarens första och i många fall viktigaste intryck. Bilden av företaget bakom etableras redan här. Designade gränssnitt skapar en helt ny helhetskänsla och påverkar användarna positivt.

Designade produkter syns tydligare och är lättare att känna igen. Grafik används kreativt för att lyfta fram och stärka ett varumärke. Våra kunder får ett viktigt övertag gentemot sina konkurrenter.

 
 
 
Snygga gränssnitt drar till sig uppmärksamhet. Utseendet förmedlar en känsla av kvalite och användarvänlighet. Många kunder påverkas positivt av detta och produkten blir lättare att sälja.

Designade produkter blir allt viktigare vid marknadsföring och försäljning. Den kostsamma marknadsfasen reduceras och det blir lättare att nå ut och etablera sig på nya marknader.

Vi har utvecklat en unik teknisk lösning för att bygga designade användargränssnitt. Tekniken baseras på Microsoft .NET och innebär kort att vi ersätter den standardgrafik som normalt finns i ett gränssnitt. Vi kan fritt formge allt som syns på skärmen.