Gå till startsidan. Beskrivning av företaget. Fördelar med designade gränssnitt. Behov och lösning. Exempel på desingade gränssnitt. Beskrivning av tekniken bakom. Våra tjänster samt beskrivning hur vi arbetar. Kontakta Wimark Consulting.  
 
 
Gränssnittets utseende styrs från html och anpassningsbara grafikmoduler. Modulerna innehåller ett antal klasser som hanterar form, layout, grafik och visuella effekter. Varje klass anpassas speciellt för applikationen. Det gör lösningen dynamisk och mycket kraftfull.

Applikationen bestämmer vilken grafikmodul som skall vara aktiv. Det är till och med möjligt att byta utseende i runtime. Lösningen har inbyggda moduler för Windows standardgrafik.

Tidigare när man har gjort grafiska anpassningar har det ofta inneburit att grafiken byggs tätt samman med produkten. Det har gjort utvecklingen mer komplicerad och riskfylld. Det har också inneburit att ändringar i grafiken direkt påverkat produkten. I vår lösning är grafiken väl inkapslad i separata grafikmoduler. Det eliminerar dessa problem.

 
 


Gränssnittets utseende styrs från anpassningsbara grafikmoduler.

 
  Föregående Tekniken bakom Prestanda Våra kontroller Nästa