Användargränssnitt med Wimark Controls  

Kontrollen Button

Kontrollen Button representerar en knapp i ett gränssnitt. Knappens innehåll består av text och/eller en ikon. Dessa kan justeras både vertikalt och horisontellt.

Knappen reagerar på musklick och tangentbordet då den har fokus. Den kan även kopplas till formulärets AcceptButton eller CancelButton för att reagera på tangenterna Return eller Escape.

Programmeringsgränssnittet är i stort sett identiskt med motsvarande kontroll i Microsoft .NET.

Button kontroller med olika innehåll.

Bilden visar två Button kontroller, den första med text och den andra med en ikon. Den första är markerad med en blå ram som visar att den reagerar på Return tangenten.


Kort beskrivning av klasserna:

Klass Beskrivning
Button Representerar en knapp i ett gränssnitt.

För mer information

Wimark.Controls Namespace | Button Class