Användargränssnitt med Wimark Controls  

Kontrollen ButtonList

Kontrollen ButtonList innehåller antingen en lista med val, där användaren kan välja ett alternativ eller en lista med länkar. Varje alternativ eller länk består av en ikon och/eller text, där texten layoutas till vänster eller under ikonen. Motsvarande kontroll saknas i Microsoft .NET men används flitigt i olika Windows-program.

Kontrollen kan användas i följande tre situationer:

  1. För att välja ett verktyg i en verktygslåda, t.ex. i Visual Studio.
  2. För att välja funktion i ett fönster, t.ex. genvägar i Outlook. Här används ofta större ikoner där texten layoutas under ikonen.
  3. Som meny i ett fönster för att välja ämne, t.ex. Kontrollpanelen i Windows XP. Här används länkar istället för val.


ButtonList kontrollen med olika layout.

Bilden visar hur ButtonList kontrollen kan layoutas då den används för att välja verktyg i en verktygslåda, välja funktion i ett fönster samt navigera mellan sidor i ett fönster.


Kort beskrivning av klasserna:

Klass Beskrivning
ButtonList Representerar en lista med val eller länkar.
ButtonListItem Representerar ett val eller en länk i ButtonList kontrollen.
ButtonList.ButtonListItemCollection Representerar en lista med ButtonListItem objekt.

För mer information

Wimark.Controls Namespace | ButtonList Class | ButtonListItem Class