Användargränssnitt med Wimark Controls  

Kontrollen CheckBox

Kontrollen CheckBox används för att göra val av typen vald/icke vald. Kontrollen stödjer även ett tredje tillstånd som är ett mellanting mellan vald och icke vald. Ofta placeras flera CheckBox kontroller under varandra för att bilda en flervalslista.

Kontrollens innehåll består av text och/eller en ikon. Dessa kan justeras både vertikalt och horisontellt.

Tillståndet kan markeras på två olika sätt:


CheckBox kontroller med olika layout och tillstånd.

Bilden visar sex CheckBox kontroller med tillstånden; icke vald, vald och obestämd. De tre första kontrollerna layoutas med en box och de tre sista som en knapp. De visar också att innehållet kan bestå av text och/eller en ikon.

Programmeringsgränssnittet är i stort sett identiskt med motsvarande kontroll i Microsoft .NET.


Kort beskrivning av klasserna:

Klass Beskrivning
CheckBox Representerar en kontroll som används för att göra val av typen vald/icke vald.

För mer information

Wimark.Controls Namespace | CheckBox Class