Användargränssnitt med Wimark Controls  

Kontrollen ComboBox

Kontrollen ComboBox är en kombination av en skrivbar textyta och en lista. I textytan kan användaren fritt skriva in text. Från listan kan användaren välja mellan förbestämda värden. Till höger om textytan finns en knapp som fäller ut listan. Listan ligger normalt gömd för att spara plats. Textytan används ofta för att snabbt söka efter ett värde från listan. Textytan kan låsas för uppdatering.

Valen i listan består av en ikon och/eller text. Det finns även möjlighet att ange vänster marginal för varje val.

Runt kontrollen och listan finns ofta en ram. Då inte listan får plats i det utfällda fönstret placeras en vertikal scrollbar till vänster i fönstret.

ComboBox i normal och en utfälld läge.

Bilden visar två ComboBox kontroller, där den högra är utfälld. Listan får inte plats så en scrollbar visas till höger i det utfällda fönstret.

ComboBox med ikoner och olika vänstermarginal.

Bilden visar en utfälld ComboBox kontroll där valen i listan har tilldelats ikoner och olika vänstermarginal. Detta gör att kontrollen efterliknar en hierarkisk fil-struktur.

En viktig skillnad i programmeringsgränssnittet jämfört med Microsoft .NET är att valen i listan representeras av en egen klass, ComboBoxItem, som gör att man slipper arbeta med index. Det finns även stöd för ikoner och vänstermarginal.


Kort beskrivning av klasserna:

Klass Beskrivning
ComboBox Representerar en kontroll som är en kombination av en skrivbar textyta och en lista.
ComboBoxItem Representerar ett val i ComboBox kontrollen.
ComboBox.ComboBoxItemCollection Representerar en lista med ComboBoxItem objekt.

För mer information

Wimark.Controls Namespace | ComboBox Class | ComboBoxItem Class