Användargränssnitt med Wimark Controls  

Kontrollen DateTimePicker

Kontrollen DateTimePicker används för att välja datum eller tid. Fördelen med kontrollen är att användaren får hjälp att skriva in datum/tid samt att man slipper validera informationen.

När kontrollen används för att välja datum fungerar den som en ComboBox med ett drop-down fönster innehållande en MonthCalendar kontroll. Då kontrollen används för att välja tid fungerar den som en up-down kontroll som stegar upp eller ner enskilda delar av tiden.

Formatet som används för att omvandla datum/tid till text kan specificeras fritt. Texten kan ändras direkt från textytan genom att markera en del av texten (år, månad, dag, timme, minut eller sekund) och stega med pil-, page-, home eller end-tangenterna. Det går även att skriva in siffror.

För att kunna återställa värdet, jämför med att rensa en TextBox, finns support för en reset-knapp som placeras till vänster. Då värdet är återställt skrivs texten med grå färg. När användaren ändrar datum/tid sätts färgen till svart.

DateTimePicker för att välja datum.

Bilden visar två DateTimePicker kontroller för att välja datum, där den högra är utfälld.

DateTimePicker för att välja tid.

Bilden visar en DateTimePicker kontroll för att välja tid. Reset-knappen visas för att kunna återställa tiden. Texten som visar timme är markerad och kan ändras med up-down knapparna.

DateTimePicker kontrollen skiljer sig jämfört med motsvarande kontroll i Microsoft .NET genom att CheckBoxen är utbytt mot en reset-knapp. Anledningen är att det blir mer logisk för användaren. Kontrollen innehåller även flera egenskaper för att styra MonthCalendar kontrollen.


Kort beskrivning av klasserna:

Klass Beskrivning
DateTimePicker Representerar en kontroll som används för att välja datum eller tid.

För mer information

Wimark.Controls Namespace | DateTimePicker Class