Användargränssnitt med Wimark Controls  

Verktygsfönster

I avancerade program är utrymmet på skärmen ofta begränsat. Då är det bra om användaren själv kan layouta gränssnittet och dölja delar som inte används. Visual Studio är ett sådant exempel.

Vi har byggt in fullt stöd för dockningsbara verktygsfönster i Wimark Controls. Dessa kan layoutas, dockas fast i huvudfönstret eller gömmas av användaren.

Verktygsfönster

Bilden visar en applikation byggd med verktygsfönster från Wimark Controls.

Vi stödjer följande funktioner:


Skapa verktygsfönster

Nedan beskrivs verktygsfönster i Wimark Controls.

Verktygsfönstrets funktion
Beskriver funktionalitet för att hantera layout av verktygsfönster.
Design av verktygsfönster
Beskriver hur man layoutar verktygsfönster i designmiljön.
Objektmodell för verktygsfönster
Beskriver klasserna som används till att skapa verktygsfönster.

För mer information

Wimark.Controls Namespace