Användargränssnitt med Wimark Controls  

Kontrollen ExplorerBar

Kontrollen ExplorerBar används för att ordna information av olika slag i grupper under varandra. En grupp kan kollapsas för att ta mindre plats samt markeras som extra viktig. Gruppen består av en rubriklist, innehållande namn, eventuell ikon och knapp för att expandera/kollapsa gruppen, samt en yta med innehållet. Innehållet kan designas fritt med olika kontroller.

Kontrollen dök upp i olika Windows-program i och med Windows XP. Bland annat används den för navigering i kontrollpanelen. Motsvarande kontroll saknas i Microsoft .NET.

ExplorerBar med tre grupper.

Bilden visar en ExplorerBar kontroll med tre grupper, en viktig grupp innehållande en ButtonList kontroll för navigering, en normal grupp innehållande textinformation samt en kollapsad grupp.


Kort beskrivning av klasserna:

Klass Beskrivning
ExplorerBar Representerar en container för att ordna information av olika slag i grupper under varandra.
ExplorerGroup Representerar en grupp i ExplorerBar kontrollen och fungerar som container för innehållet, bestående av andra kontroller.
ExplorerBar.ExplorerGroupCollection Representerar en lista med grupper.

För mer information

Wimark.Controls Namespace | ExplorerBar Class | ExplorerGroup Class