Användargränssnitt med Wimark Controls  

Formulär

Inledning...

ExplorerBar med tre grupper.

Bilden visar en ExplorerBar kontroll med tre grupper, en viktig grupp innehållande en ButtonList kontroll för navigering, en normal grupp innehållande textinformation samt en kollapsad grupp.


Skapa formulär

Inledning...

Formulär i Microsoft .NET
Beskriver hur man skapar formulär i Microsoft .NET.
Formulär i Wimark Controls
Beskriver hur man skapar formulär i Wimark Controls.
Klasser för att skapa formulär
En beskrivning över de klasser som behövs för att skapa formulär.

För mer information

Wimark.Controls Namespace | Form Class