Användargränssnitt med Wimark Controls  

Kontrollen GroupBox

Kontrollen GroupBox används för att organisera innehållet i ett fönster i grupper. Gruppen avskiljs grafiskt med en ram och ett beskrivande namn för att tydligare markera informationen. Kontrollen har i stort sett samma programmeringsgränssnitt som motsvarande kontroll i Microsoft .NET.

GroupBox med ram och namn.

Bilden visar en GroupBox kontroll med omgivande ram och namn.


Kort beskrivning av klasserna:

Klass Beskrivning
GroupBox Representerar en grupp som används för att organisera innehållet i ett fönster.

För mer information

Wimark.Controls Namespace | GroupBox Class