Användargränssnitt med Wimark Controls  

Klassen HelpProvider

Klassen HelpProvider används för att koppla ihop kontroller i ett gränssnitt med hjälptexter eller avsnitt i onlinehjälpen. Hjälpen visas då användaren trycker ner F1-tangenten. Klassen har inget eget grafiskt gränssnitt men är ombyggd för att kunna visa hjälpavsnitt från tooltip.

Programmeringsgränssnittet är i stort sett identiskt med motsvarande komponent i Microsoft .NET.


Kort beskrivning av klasserna:

Klass Beskrivning
HelpProvider Komponent som kopplar ihop kontroller i ett gränssnitt med hjälptexter eller avsnitt i onlinehjälpen.

För mer information

Wimark.Controls Namespace | HelpProvider Class