Användargränssnitt med Wimark Controls  

Kontrollen Label

Kontrollen Label används för att visa statisk information i ett gränssnitt. Kontrollen kan inte ta emot fokus. Informationen består av text och/eller en ikon. Dessa kan justeras både vertikalt och horisontellt. Informationen kan omges av en ram.

Programmeringsgränssnittet är i stort sett identiskt med motsvarande kontroll i Microsoft .NET.

Label med ikon och text

Bilden visar en Label kontroll med en ikon justerad till vänster och texten justerad till höger.


Kort beskrivning av klasserna:

Klass Beskrivning
Label Representerar en kontroll för att visa statisk information i ett gränssnitt.

För mer information

Wimark.Controls Namespace | Label Class