Användargränssnitt med Wimark Controls  

Kontrollen LinkLabel

Kontrollen LinkLabel används för att visa statisk information, likt kontrollen Label, men med undantaget att texten kan innehålla en eller flera länkar. Kontrollen kan ta emot fokus och man kan navigera mellan länkarna via pil-tangenterna. Länkarna aktiveras då man klickar på dem eller trycker ner Space-tangenten.

Liksom i kontrollen Label kan text och ikon justeras vertikalt och horisontellt. Informationen kan omges av en ram.

Programmeringsgränssnittet är i stort sett identiskt med motsvarande kontroll i Microsoft .NET.

LinkLabel med tre länkar

Bilden visar en LinkLabel kontroll med text innehållande tre länkar.


Kort beskrivning av klasserna:

Klass Beskrivning
LinkLabel Representerar en kontroll för att visa statisk information där texten kan innehålla länkar.
LinkLabel.Link Representerar en länk inom LinkLabel kontrollen.
LinkLabel.LinkCollection Representerar en lista med länkar inom LinkLabel kontrollen.

För mer information

Wimark.Controls Namespace | LinkLabel Class | LinkLabel.Link Class