Användargränssnitt med Wimark Controls  

Kontrollen ListBox

Kontrollen ListBox innehåller en lista med val, där användaren kan välja ett eller flera alternativ. Varje val består av en ikon och/eller text. Det finns även möjlighet att placera en CheckBox ruta framför valen för att ge dem med ytterligare tillstånd.

Listan med val kan layoutas i en eller flera kolumner. Om listan inte får plats finns stöd för scrollbars som styrs från inställningar i kontrollen. Listan omges ofta av en ram.

Kontrollen kan ställas in i sex moder som bestämmer hur användaren kan välja från listan:


ListBox kontroller med olika layout.

Bilden visar två ListBox kontroller. Den vänstra innehåller både text och ikoner och layoutas i en kolumn. Hela listan får inte plats så en vertikal scrollbar visas. Den högra layoutas i flera kolumner. Framför alternativen finns en CheckBox för att sätta tillståndet (CheckMarkThreeState).

ListBox kontrollen motsvarar egentligen två kontroller från Microsoft .NET, System.Windows.Forms.ListBox och System.Windows.Forms.CheckedListBox. En annan viktig skillnad i programmeringsgränssnittet är att alternativen representeras av en egen klass, ListItem, som gör att man slipper arbeta med index. Det finns även stöd för ikoner och tooltip.


Kort beskrivning av klasserna:

Klass Beskrivning
ListBox Representerar en lista med val, där användaren kan välja ett eller flera alternativ.
ListItem Representerar ett val i ListBox kontrollen.
ListBox.ListItemCollection Representerar en lista med ListItem objekt.
ListBox.SelectedItemCollection Representerar en lista med valda ListItem objekt.
ListBox.SelectedIndexCollection Representerar en lista med index till valda ListItem objekt.
ListBox.CheckedItemCollection Representerar en lista med ListItem objekt där CheckBoxens tillstånd är vald/obestämd.
ListBox.CheckedIndexCollection Representerar en lista med index till ListItem objekt där CheckBoxens tillstånd är vald/obestämd.

För mer information

Wimark.Controls Namespace | ListBox Class | ListItem Class