Användargränssnitt med Wimark Controls  

MainMenu & ContextMenu

Mer information kommer inom kort.


Kort beskrivning av klasserna:

Klass Beskrivning
MainMenu Representerar huvudmenyn i ett formulär.
ContextMenus Hanterar en lista med popup-menyer för ett formulär.
ContextMenu Representerar en popup-meny.
MenuItem Representerar ett menyalternativ i en huvudmeny eller popup-meny.
MenuItemCollection Representerar en lista med MenuItem objekt.
ContextMenuCollection Representerar en lista med ContextMenu objekt.

För mer information

Wimark.Controls Namespace | MainMenu Class | ContextMenus Class | MenuItem Class