Användargränssnitt med Wimark Controls  

Klassen MessageBox

Klassen MessageBox används för att visa en dialog med ett meddelande som instruerar eller informerar användaren. Dialogen innehåller titel, meddelandetext, ikon som anger meddelandets typ samt ett antal knappar där användaren kan välja åtgärd. Dialogen visar en, två eller tre knappar med olika text.

Programmeringsgränssnittet är i stort sett identiskt med motsvarande kontroll i Microsoft .NET.

MessageBox dialog med en fråga.

Bilden visar en MessageBox dialog med ikonen Question och knapparna YesNoCancel.


Kort beskrivning av klasserna:

Klass Beskrivning
MessageBox Klass som visar en dialog med ett meddelande för att instruera eller informera användaren.

För mer information

Wimark.Controls Namespace | MessageBox Class