Användargränssnitt med Wimark Controls  

Kontrollen Panel

Ibland vill man layouta innehållet i ett fönster i avgränsade ytor eller paneler. Ytan kan avskiljas grafiskt med en ram för att tydligare gruppera innehållet. Panelen hanterar scrollbars som visas om ytans innehåll inte får plats.

I Wimark Controls representeras paneler av containerkontrollen Panel. Kontrollen har i stort sett samma programmeringsgränssnitt som motsvarande kontroll i Microsoft .NET. Dock finns en funktionell skillnad. Det inbyggda stödet för scrollbars är borttaget från panelen och istället flyttat till containerkontrollen ClientArea. Detta beror på att operativsystemet hanterar scrollbars på ett sätt som gör det mycket svårt att påverka layout och grafik.

När man behöver stöd för scrollbars så layoutar man innehållet, d.v.s. kontrollerna, i containerkontrollen ClientArea, som i sin tur adderas till panelen.

Två paneler, en utan och en med scrollbars.

Bilden visar två paneler, en utan och en med scrollbars. Tekniskt är det ClientArea kontrollen som hanterar scrollbars. Båda panelerna omges av en ram.


Kort beskrivning av klasserna:

Klass Beskrivning
Panel Representerar en panel som används för att layouta kontroller i avgränsade ytor.
ClientArea Används då panelen behöver hantera scrollbars.

För mer information

Wimark.Controls Namespace | Panel Class | ClientArea Class