Användargränssnitt med Wimark Controls  

Kontrollen PictureBox

Kontrollen PictureBox används för att visa bilder. Det finns flera sätt att layouta bilden. Då kontrollen är större än bilden kan bilden placeras i det övre vänstra hörnet, centreras eller stretchas. Kontrollens storlek kan även automatiskt anpassas efter bilden.

Programmeringsgränssnittet är i stort sett identiskt med motsvarande kontroll i Microsoft .NET.

PictureBox med en bild.

Bilden visar en PictureBox kontroll med en bild som omges av en ram.


Kort beskrivning av klasserna:

Klass Beskrivning
PictureBox Representerar en kontroll för att visa bilder.

För mer information

Wimark.Controls Namespace | PictureBox Class