Användargränssnitt med Wimark Controls  

Kontrollen ProgressBar

Kontrollen ProgressBar används för att visa storleken av ett värde i form av en vertikal eller horisontell stapel. Storleken åskådliggörs genom att fylla stapeln olika mycket. Ofta används kontrollen för att visa hur långt en tidskrävande operation har tagit.

Programmeringsgränssnittet är i stort sett identiskt med motsvarande kontroll i Microsoft .NET.

Horisontell ProgressBar.

Bilden visar en horisontell ProgressBar kontroll där värdet har satts till 60 %.


Kort beskrivning av klasserna:

Klass Beskrivning
ProgressBar Representerar en kontroll för att visa storleken av ett värde i form av en vertikal eller horisontell stapel.

För mer information

Wimark.Controls Namespace | ProgressBar Class