Användargränssnitt med Wimark Controls  

Kontrollen RadioButton

Kontrollen RadioButton används för att göra val av typen vald/icke vald. Ofta placeras flera kontroller under varandra för att bilda en lista med val. Skillnaden mot CheckBox kontrollen är att endast en kontroll kan vara vald i taget.

Kontrollens innehåll består av text och/eller en ikon. Dessa kan justeras både vertikalt och horisontellt.

Tillståndet kan markeras på två olika sätt:


RadioButton kontroller med olika tillstånd och layout.

Bilden visar sex RadioButton kontroller där de mittersta kontrollerna är valda. De tre första kontrollerna layoutas med en cirkel och de tre sista som en knapp. De visar också att innehållet kan bestå av text och/eller en ikon.

Programmeringsgränssnittet är i stort sett identiskt med motsvarande kontroll i Microsoft .NET.


Kort beskrivning av klasserna:

Klass Beskrivning
RadioButton Representerar en kontroll som används för att bilda valbara listor, där endast en kontroll kan vara vald i taget.

För mer information

Wimark.Controls Namespace | RadioButton Class