Användargränssnitt med Wimark Controls  

Kontrollen RichTextBox

Kontrollen RichTextBox används för inmatning av formaterad text. Kontrollen fungerar som TextBox kontrollen med tillägget att den stödjer formaterad text. Den hanterar typsnitt, textfärg, punktlistor, indrag, tabbstopp och länkar.

För att formatera text behöver texten väljas. Därefter kan formateringsparametrar ändras. All text som skrivs in efter behåller formatet fram till dess att parametrarna ändras eller ny text väljs.

Informationen kan läsas från eller sparas i rtf-filer. Det går även att uppdatera rtf-strängen för mer avancerad formatering, exempelvis för att lägga in bilder.

RichTextBox med formaterad text.

Bilden visar en RichTextBox kontroll med vertikal scrollbar.

Programmeringsgränssnittet är i stort sett identiskt med motsvarande kontroll i Microsoft .NET.


Kort beskrivning av klasserna:

Klass Beskrivning
RichTextBox Representerar en kontroll som används för inmatning av formaterad text.

För mer information

Wimark.Controls Namespace | RichTextBox Class