Användargränssnitt med Wimark Controls  

ScrollBar

Scrollbars används för att navigera horisontellt och vertikalt över ett innehåll som är större än kontrollen som visar det. Då innehållet är högre än kontrollen så placeras en vertikal scrollbar till höger. Då informationen är bredare än kontrollen så placeras en horisontell scrollbar längst ner. När och hur scrollbars visas styrs ofta från egenskaper i kontrollen.

Kontroller som hanterar scrollbars innehåller följande egenskaper:


Hörnet där två scrollbars möts kan användas från applikationen. Det kan exempelvis användas för att aktivera egenutvecklade scroll-funktioner. Det görs genom att skapa en ScrollBarArea kontroll och sätta egenskapen ClientArea.ScrollBarArea.


Scrollbars kan också användas som separata kontroller, VScrollBar och HScrollBar. Dessa har samma programmeringsgränssnitt som motsvarande kontroller i Microsoft .NET.

Fönster med scrollbars

Bilden visar ett fönster med vertikal och horisontell scrollbar. Tekniskt är det ClientArea kontrollen som hanterar scrollbars i detta fall. Längst ner till höger syns SizeBox regionen från fönstret. Det är samma område som ScrollBarArea kontrollen placeras om den används.


Kort beskrivning av klasserna:

Klass Beskrivning
VScrollBar Representerar en vertikal scrollbar.
HScrollBar Representerar en horisontell scrollbar.
ScrollBar Basklass för VScrollBar och HScrollBar.
ScrollBarArea Representerar området där två scrollbars möts.

För mer information

Wimark.Controls Namespace | VScrollBar Class | HScrollBar Class