Användargränssnitt med Wimark Controls  

Kontrollen Splitter

Kontrollen Splitter ger användaren möjlighet att ändra storleken på dockade kontroller genom att ta tag och dra den med musen. Den dockas fast mellan två kontroller som skall dela på ett utrymme, antingen vertikalt eller horisontellt. Programmeringsgränssnittet är i stort sett identiskt med motsvarande kontroll i Microsoft .NET.

Splitter för att ändra bredden på två paneler

Bilden visar en Splitter kontroll som är placerad mellan två färgade paneler.


Kort beskrivning av klasserna:

Klass Beskrivning
Splitter Ger användaren möjlighet att ändra storleken på dockade kontroller.

För mer information

Wimark.Controls Namespace | Splitter Class