Användargränssnitt med Wimark Controls  

StatusBar

Mer information kommer inom kort.


Kort beskrivning av klasserna:

Klass Beskrivning
StatusBar Representerar en statusbar i ett formulär.
StatusBarPanel Representerar en panel i en statusbar.
StatusBar.StatusBarPanelCollection Representerar en lista med StatusBarPanel objekt.

För mer information

Wimark.Controls Namespace | StatusBar Class | StatusBarPanel Class