Användargränssnitt med Wimark Controls  

Kontrollen TabBar

Kontrollen TabBar används för att gruppera information av olika slag i sidor under varandra, där endast en sida är expanderad i taget. Varje sida består av en rubriklist, innehållande namn och eventuell ikon, samt en yta med innehållet. Innehållet kan designas fritt med olika kontroller. Om innehållet inte får plats i sidan så visas två knappar för scrollning, placerade över och under sidan. För att skifta expanderad sida så kan användaren klicka på en kollapsad rubriklist.

Kontrollen används exempelvis för att gruppera kontroller i verktygslådan i Visual Studio och för att gruppera genvägar i Outlook. Motsvarande kontroll saknas i Microsoft .NET.

TabBar med tre sidor.

Bilden visar en TabBar kontroll med tre sidor, där den första sidan är expanderad. Sidan innehåller en ButtonList kontroll för att välja alternativ. Alla alternativ får inte plats på sidan så knappar för scrollning är aktiva.


Kort beskrivning av klasserna:

Klass Beskrivning
TabBar Representerar en container för att gruppera information av olika slag i sidor under varandra, där endast en sida är expanderad i taget.
TabBarPage Representerar en sida i TabBar kontrollen och fungerar som container för innehållet, bestående av andra kontroller.
TabBar.TabBarPageCollection Representerar en lista med TabBarPage objekt.

För mer information

Wimark.Controls Namespace | TabBar Class | TabBarPage Class