Användargränssnitt med Wimark Controls  

Kontrollen TabControl

Kontrollen TabControl används för att gruppera information av olika slag i sidor bakom varandra, där den aktiva sidan är synlig. Varje sida består av en flik, innehållande namn och eventuell ikon, samt en yta med innehållet. För att aktivera en ny sida kan användaren klicka på dess flik.

Tekniskt representeras varje sida av containerkontrollen TabPage som innehåller sidans kontroller. Flikarna kan layoutas på två olika sätt:

  1. På flera rader där sidan som är aktiv alltid flyttas längst ner. Man kan bestämma om flikarnas bredd skall anpassas så raderna fylls ut.
  2. På en rad. Om inte alla flikar får plats så visas två scrollknappar till höger som används för att scrolla flikarna i sidled.


Man har också möjlighet att styra flikarnas storlek samt utrymmet runt ikonen och namnet.

Kontrollen har i stort sett samma programmeringsgränssnitt som motsvarande kontroll i Microsoft .NET. Dock saknas stöd för att layouta flikarna på sidorna eller under kontrollen. Det saknas också stöd för att visa flikarna som knappar. Orsaken är att det skulle bli alltför komplicerat att designa kontrollen grafiskt.

TabControl kontroller med olika layout.

Bilden visar två TabControl kontroller innehållande fem sidor, där den första sidan är vald. Den vänstra kontrollen är layoutad så att flikarna ligger på flera rader. Den högra kontrollen är layoutad så att flikarna ligger på samma rad. Sida 4 och 5 ligger bakom scroll-knapparna.


Kort beskrivning av klasserna:

Klass Beskrivning
TabControl Representerar en container för att gruppera information av olika slag i sidor bakom varandra, där den aktiva sidan är synlig.
TabPage Representerar en sida i TabControl kontrollen och fungerar som container för innehållet, bestående av andra kontroller.
TabControl.TabPageCollection Representerar en lista med TabPage objekt.

För mer information

Wimark.Controls Namespace | TabControl Class | TabPage Class