Användargränssnitt med Wimark Controls  

Kontrollen TextBox

Kontrollen TextBox används för inmatning av text. Kontrollen består av en textyta som ofta omges av en ram. Om texten inte får plats finns stöd för scrollbars. Texten kan hanteras på två olika sätt; texten begränsas till en rad, eller texten hanteras på flera rader.

Typiskt vill man begränsa inmatningen till en rad när man hanterar enklare data såsom namn och personnummer. Kontrollen stödjer då horisontell justering av texten. Visar man känslig information som t.ex. lösenord kan texten ersättas med symboler.

För inmatning av längre text kan kontrollen ställas in så den hanterar flera rader. Man kan bestämma om en rad skall brytas då den inte får plats samt om vertikal och/eller horisontell scrollbar skall visas.

TextBox kontroller med en eller flera rader

Bilden visar två TextBox kontroller där den övre begränsar inmatningen till en rad och den undre tillåter flera rader. Den undre visar en vertikal scrollbar.


Programmeringsgränssnittet är i stort sett identiskt med motsvarande kontroll i Microsoft .NET.


Kort beskrivning av klasserna:

Klass Beskrivning
TextBox Representerar en kontroll som används för inmatning av text.

För mer information

Wimark.Controls Namespace | TextBox Class