Användargränssnitt med Wimark Controls  

ToolBar

Mer information kommer inom kort.


Kort beskrivning av klasserna:

Klass Beskrivning
ToolBars Hanterar toolbars för ett formulär.
ToolBar Representerar en toolbar i ett formulär.
ToolBarLineBreak Representerar en radbrytning i listan av toolbars.
ToolBarBase Basklass för ToolBar och ToolBarLineBreak.
ToolBarButton Representerar en knapp i en toolbar.
ToolBar.ToolBarButtonCollection Representerar en lista med ToolBarButton objekt i en toolbar.
ToolBarCollection Representerar en lista med ToolBar och ToolBarLineBreak objekt.

För mer information

Wimark.Controls Namespace | ToolBars Class | ToolBar Class | ToolBarButton Class