Användargränssnitt med Wimark Controls  

Klassen ToolTip

Klassen ToolTip används för att visa hjälptexter för kontroller i ett gränssnitt. Texten visas i en flytande textruta då användaren stannar muspekaren över en kontroll. Textrutan består av titel, hjälptext samt länk till onlinehjälpen. Referensen till onlinehjälpen definieras med komponenten HelpProvider.

ToolTip för en knapp.

Bilden visar ett ToolTip med titel, hjälptext och länk till onlinehjälpen.


ToolTip komponenten skiljer sig jämfört med motsvarande klass i Microsoft .NET genom att den stödjer titel och länk till onlinehjälpen.


Kort beskrivning av klasserna:

Klass Beskrivning
ToolTip Komponent som används för att visa hjälptexter för kontroller i ett gränssnitt.

För mer information

Wimark.Controls Namespace | ToolTip Class