Användargränssnitt med Wimark Controls  

Kontrollen TrackBar

Kontrollen TrackBar används för att ställa in storleken av ett värde, t.ex. en volymkontroll. Kontrollen fungerar ungefär på samma sätt som en ScrollBar. Kontrollen kan vara stående eller liggande.

Kontrollen innehåller en aktiv box som markerar värdets storlek. Värdet kan ändras genom att dra i boxen eller genom att klicka till höger eller vänster. Värdet kan också ändras med pil-tangenterna.

Under och/eller över boxen visas en skala.

Programmeringsgränssnittet är i stort sett identiskt med motsvarande kontroll i Microsoft .NET.

Horisontell TrackBar

Bilden visar en TrackBar kontroll där värdet satts till 40 %. En skala visas nertill i kontrollen.


Kort beskrivning av klasserna:

Klass Beskrivning
TrackBar Representerar en kontroll för att ställa in storleken av ett värde.

För mer information

Wimark.Controls Namespace | TrackBar Class