Användargränssnitt med Wimark Controls  

Kontrollen DataGridView

Kontrollen DataGridView används för att visa och editera information i form av avancerade tabeller. Kontrollen är konstruerad för att passa lika bra vid presentation av små enkla listor som vid hantering av stora skrivbara tabeller med hundra-tusentals rader. Den innehåller funktioner för att sammanfoga celler samt för att bestämma layout och utseende på cellnivå. Det gör att den också lämpar sig för att skapa kalkylark, liknande Excel.

Vårt mål har varit att skapa en kraftfull datagrid med designbart utseende, som funktionsmässigt motsvarar den nya datagridden som kommer i nästa version av .NET. Vi har också lagt in flera nya funktioner. Det går att gruppera rader, sammanfoga celler, styra ram på cellnivå samt editera celler mer flexibelt. Det finns också stöd för att skapa virtuella datamodeller med läsning/skrivning ”on-demand” mot datakällan.

Vi har lagt ner mycket arbete på att optimera prestandan. Jämfört med datagridden i .NET (beta) som kan hantera strax över hundra-tusen rader så klarar vår datagrid över miljoner rader utan nämnvärd prestandaförsämring. Vi hanterar också utritning på ungefär halva tiden. Det är mycket bra, speciellt med tanke på att vi har en mer avancerad arkitektur gällande både datastruktur och utritning.

Ett annat viktigt mål har varit att förenkla programmeringsgränssnittet vilket har gjort den enklare att lära sig och att använda. Några områden som vi har förenklat är hanteringen av delade rader samt virtuella datamodeller.

DataGridView med olika kolumntyper

Bilden visar en DataGridView kontroll med 7 kolumner av typerna; Image, TextBox, ComboBox, TextBox, NumericUpDown, TextBox och Button. Tabellen är sorterad på Order ID. Näst sista raden håller på att editeras. Sista raden används för att skapa nya rader.

Kontrollen innehåller nio olika typer av kolumner för att presentera och ändra cellernas värden. Det är också möjligt att skapa egna kolumntyper. Det finns stöd för följande typer:

Mer information kommer inom kort.


Kort beskrivning av klasserna:

Klass Beskrivning
DataGridView Representerar en kontroll för att visa och editera information i form av avancerade tabeller.
DataGridViewColumn Basklass för kolumner i DataGridView kontrollen.
DataGridViewButtonColumn Representerar en kolumner i DataGridView kontrollen som visar Button celler.
DataGridViewCheckBoxColumn Representerar en kolumner i DataGridView kontrollen som visar CheckBox celler.
DataGridViewComboBoxColumn Representerar en kolumner i DataGridView kontrollen som visar ComboBox celler.
DataGridViewDomainUpDownColumn Representerar en kolumner i DataGridView kontrollen som visar DomainUpDown celler.
DataGridViewImageColumn Representerar en kolumner i DataGridView kontrollen som visar bilder.
DataGridViewLinkColumn Representerar en kolumner i DataGridView kontrollen som visar länkar.
DataGridViewNumericUpDownColumn Representerar en kolumner i DataGridView kontrollen som visar NumericUpDown celler.
DataGridViewProgressBarColumn Representerar en kolumner i DataGridView kontrollen som visar ProgressBar celler.
DataGridViewTextBoxColumn Representerar en kolumner i DataGridView kontrollen som visar TextBox celler.
DataGridView.DataGridViewColumnCollection Representerar en lista med DataGridViewColumn objekt.
DataGridViewRow Representerar ett rad i DataGridView kontrollen.
DataGridView.DataGridViewRowCollection Representerar en lista med DataGridViewRow objekt.
DataGridViewCell Basklass för celler i DataGridView kontrollen.
DataGridViewButtonCell Representerar en cell som visar en Button kontroll.
DataGridViewCheckBoxCell Representerar en cell som visar en CheckBox kontroll.
DataGridViewComboBoxCell Representerar en cell som visar en ComboBox kontroll.
DataGridViewDomainUpDownCell Representerar en cell som visar en DomainUpDown kontroll.
DataGridViewImageCell Representerar en cell som visar en bild.
DataGridViewLinkCell Representerar en cell som visar en länk.
DataGridViewNumericUpDownCell Representerar en cell som visar en NumericUpDown kontroll.
DataGridViewProgressBarCell Representerar en cell som visar en ProgressBar kontroll.
DataGridViewTextBoxCell Representerar en cell som visar en TextBox kontroll.
DataGridViewRow.DataGridViewCellCollection Representerar en lista med DataGridViewCell objekt.
DataGridViewGroup Representerar ett grupp av rader i DataGridView kontrollen.
DataGridView.DataGridViewGroupCollection Representerar en lista med DataGridViewGroup objekt.
DataGridViewGroup.DataGridViewRowCollection Representerar en lista med DataGridViewRow objekt som är associerade med en grupp.
DataGridViewStyle Beskriver utseendet av en grupp, rad, kolumn eller cell.
DataGridView.DataGridViewStyleCollection Representerar en lista med DataGridViewStyle objekt.
DataGridViewCellBorder Beskriver hur ramen skall ritas runt en cell.
DataGridView.HitTestInfo Anger området för en specifik punkt i DataGridView kontrollen.
DataGridView.DataGridViewCellAddress Representerar adressen till en cell.
DataGridView.DataGridViewSelectedCellAddressCollection Representerar en lista med adressen till alla valda celler i en DataGridView kontroll.
DataGridView.DataGridViewSelectedIndexCollection Representerar en lista med index till alla valda kolumner eller rader i en DataGridView kontroll.
DataGridViewModel Representerar en datamodell för att hantera virtuella rader i en DataGridView kontroll.
DataGridViewBindingModel Representerar en datamodell som hanterar data binding i en DataGridView kontroll.

För mer information

Wimark.Controls Namespace | DataGridView Class