Användargränssnitt med Wimark Controls  

Editors

Mer information kommer inom kort.


Kort beskrivning av klasserna:

Klass Beskrivning
Editor Basklass för editorer. En editor kan kopplas till en nod i TreeView, en knapp i ToolBar, en panel i StatusBar eller en cell/kolumn i DataGridView.
EditorControl Basklass för den kontroll som hanterar det editerbara området av en aktiv editor. Klassen hanterar även utritning då editorn är inaktiv. Klassen kan användas för att skapa egna editorer.
DropDownArea Basklass för den kontroll som hanterar informationen i drop-down fönstret av en utfälld editor. Klassen kan användas för att skapa egna editorer med drop-down fönster, likt ComboEditor.
EditorForm Basklass för den dialog som visas för en öppnad editor. Klassen kan användas för att skapa egna editorer som öppnar en dialog.
ButtonEditor Editor som representerar en knapp. Editorn används exempelvis i DataGridView.
CheckEditor Editor som representerar en CheckBox.
ComboEditor Editor som representerar en ComboBox.
ComboEditorItem Representerar ett val i ComboEditor komponenten.
ComboEditor.ComboEditorItemCollection Representerar en lista med ComboEditorItem objekt.
DomainUpDownEditor Editor som representerar en DomainUpDown kontroll.
LabelEditor Editor som representerar en Label.
NumericUpDownEditor Editor som representerar en NumericUpDown kontroll.
ProgressEditor Editor som representerar en ProgressBar.
RadioEditor Editor som representerar en RadioButton kontroll.
TextEditor Editor som representerar en TextBox.
TrackEditor Editor som representerar en TrackBar kontroll.

För mer information

Wimark.Controls.Editors Namespace | Editor Class