Användargränssnitt med Wimark Controls  

Användargränssnitt i Wimark Controls

När vi utvecklade Wimark Controls ville vi skapa en komplett plattform för designade gränssnitt. Vi nöjde oss inte med att ge stöd för grafisk design. Plattformen skulle bli minst lika bra eller bättre inom alla områden. Det skulle bli en ren förbättring jämfört med dagens teknik. Om vi idag jämför oss med .NET så har vi modernare kontroller, enklare programmeringsgränssnitt, bättre prestanda och lika bra stöd i designmiljön.

Vi stödjer alla typer av fönster och kontroller som behövs för att bygga avancerade gränssnitt. Alla standardkontroller från Windows finns med, många med nya eller förbättrade funktioner. Dessutom stödjer vi flera vanliga tredjepartsprodukter.

Wimark Controls är helt integrerad i .NET. Det går alldeles utmärkt att använda våra kontroller i fönster eller paneler från .NET och tvärt om.

Grafisk frihet

Vi pratar mycket om grafisk frihet. I praktiken betyder det att alla synliga delar av ett gränssnitt ska kunna designas. Man skall kunna påverka och styra layout, form, grafiska effekter och utseende. Det räcker med att en kontroll har fel utseende för att förstöra helheten. För att få fullt stöd har vi valt att bygga om alla kontroller från grunden. Våra kontroller bygger inte på Windows standardkontroller.

Designat fönster

Bilden visar ett fönster som är designat med Wimark Controls. Plattformen ger full grafisk frihet.


Vi har lagt mycket arbete på att göra programmeringsgränssnittet så likt System.Windows.Forms i .NET som är möjligt. Det gör att vi ofta kan hänvisa till dokumentationen för .NET. Manualen är främst skriven för att påvisa nyheter och skillnader.

Manualen är också skriven för att introducera grafiker i hur ett användargränssnitt fungerar tekniskt. Vi har försökt beskriva kontrollernas normala utseende. Alla bilder är tagna med Windows XP look. (Det visar att våra kontroller ger fullt stöd för Windows standardutseende.)


Skapa fönster:

Nedan beskrivs hur man skapar fönster i Wimark Controls.

Avsnitt Beskrivning
Formulär Beskriver klasserna för att skapa formulär i Wimark Controls samt de olika fönstertyper som finns tillgängliga.
Verktygsfönster Beskriver klassbiblioteken för att skapa dockningsbara verktygsfönster. (Helt ny funktionalitet)

Meny, toolbar statusbar:

Moderna menyer, toolbars och statusbar är viktigt då man vill bygga avancerade gränssnitt. Man behöver ha stöd för dockning samt möjlighet att använda kontroller istället för bara knappar. Detta är ett område där man har varit hänvisad till tredjepartprodukter. Exempelvis kommer funktionerna inte med förrän i nästa version av .NET. Vi beslutade att vår plattform skulle stödja detta redan från början.

Avsnitt Beskrivning
MainMenu & ContextMenu Beskriver klasserna för att skapa huvudmenyer och popup-menyer. (Nya funktioner)
ToolBar Beskriver klasserna för att skapa dockningsbara toolbars. Vi har fullt stöd för att placera kontroller i toolbaren. (Helt ny funktionalitet)
StatusBar Beskriver klasserna för att skapa statusbar. Vi har fullt stöd för att placera kontroller i statusbaren. (Nya funktioner)

Scrollbars:

Scrollbars har genererat en hel del extra arbete när vi utvecklade plattformen. I Windows är scrollbars inbyggda på en väldigt låg nivå, vilket gör det svårt att påverka deras layout och utseende. Det är en anledning till att vi har valt att bygga om alla standardkontroller från grunden. Det gör att vi kan designa alla scrollbars. Vi har även stöd för att lägga in funktioner i hörnet där två scrollbars möts.

Avsnitt Beskrivning
ScrollBar Beskriver klasserna för scrollbars. (Ny funktion)

Navigering:

Wimark Controls innehåller tre kontroller som används främst för navigering mellan olika sidor inom ett formulär, likt den vänstra menyn som finns på många hemsidor. Kontrollerna används också för att göra val av olika slag i en applikation som t.ex. val av kontroll i verktygsfönstret i Visual Studio. Nedan beskrivs kontrollerna.

Avsnitt Beskrivning
ButtonList Kontrollen ButtonList representerar en lista med länkar eller valbara alternativ. (Ny kontroll)
ExplorerBar Kontrollen ExplorerBar hanterar en lista med grupper, likt kontrollpanelen i Windowx XP. Grupperna kan fällas ihop för att spara plats. (Ny kontroll)
TabBar Kontrollen TabBar arrangerar information i sidor under varandra, där en sida är utfälld och övriga i-hopfällda. (Ny kontroll)

Layout:

Ett gränsnitt innehåller ofta ett antal kontroller för att layouta eller organisera information inom ett fönster. Dessa är ombyggda i Wimark Controls för att möjliggöra grafisk design. Det är från dessa vi styr layout och bakgrund. Kontrollerna beskrivs nedan.

Avsnitt Beskrivning
Panel Beskriver kontrollen Panel.
GroupBox Beskriver kontrollen GroupBox
TabControl Beskriver kontrollen TabControl
Splitter Beskriver kontrollen Splitter

Hantering av data:

Det finns ett antal standardkontroller för att hantera inmatning och presentation av data. Vi har byggt om dessa kontroller för att möjliggöra grafisk design. Vi har också lagt in flera nya funktioner som man ofta behöver i ett gränssnitt. Det gör att vi slipper använda tredjepartsprodukter. Nedan beskrivs kontrollerna.

Avsnitt Beskrivning
Label Beskriver kontrollen Label.
LinkLabel Beskriver kontrollen LinkLabel.
Button Beskriver kontrollen Button.
CheckBox Beskriver kontrollen CheckBox.
RadioButton Beskriver kontrollen RadioButton.
TextBox Beskriver kontrollen TextBox.
RichTextBox Beskriver kontrollen RichTextBox.
NumericUpDown & DomainUpDown Beskriver kontrollerna NumericUpDown och DomainUpDown.
ListBox Beskriver kontrollen ListBox. Jämfört med .NET motsvarar vår kontroll både System.Windows.Forms.ListBox och System.Windows.Forms.CheckedListBox. Vi stödjer också ikoner och tooltip. (Nya funktioner)
ComboBox Beskriver kontrollen ComboBox. Vi har lagt in stöd för ikoner och olika vänstermarginal i listan vilket gör att man kan visa hierarkiska strukturer, exempelvis filstrukturer. (Nya funktioner)
MonthCalendar Beskriver kontrollen MonthCalendar. Vi har förbättrat och byggt ut kontrollen en hel del. Den går nu att använda för att visa kalendrar likt Microsoft Outlook. (Helt ny funktionalitet)
DateTimePicker Beskriver kontrollen DateTimePicker. Vi har lagt in flera nya funktioner och förbättrat användargränssnittet. (Nya funktioner)
ProgressBar Beskriver kontrollen ProgressBar.
TrackBar Beskriver kontrollen TrackBar.
PictureBox Beskriver kontrollen PictureBox.

Vyer:

Ibland behöver man presentera mer avancerade datastrukturer. Det handlar kanske om hierarkier eller data från en databas. För att göra detta finns tre vyer; TreeView, ListView och DataGridView. Vi har byggt om vyerna från grunden för att möjliggöra grafisk design. Vi har också lagt in många nya funktioner som annars bara finns i tredjepartsprodukter.

En annan stor förbättring är prestandan. Vår ListView och DataGridView hanterar upp mot 10 gånger så mycket data som motsvarande kontroller i .NET.

Avsnitt Beskrivning
TreeView Beskriver kontrollen TreeView som används för att skapa hierarkiska trädstrukturer. Vi har skapat flera nya funktioner för att styra nodernas beteende och utritning. (Många nya funktioner)
ListView Beskriver kontrollen ListView som används för att presentera avancerade listor på ett övergripande sätt. (Många nya funktioner och vyer)
DataGridView Beskriver kontrollen DataGridView som används för att presentera avancerade tabeller. Kontrollen är konstruerad för att passa lika bra vid presentation av små enkla listor som vid hantering av stora skrivbara tabeller med hundra-tusentals rader. Den lämpar sig också för att skapa kalkylark, liknande Excel. (Ny kontroll)

Meddelanden och hjälptexter:

Ett användargränssnitt innehåller klasser som används för att informera, instruera och hantera hjälp till användaren. Vi har byggt om klasserna för att möjliggöra grafisk design. Vi har också gjort det möjligt att visa tydligare information i vårt ToolTip.

Avsnitt Beskrivning
MessageBox Beskriver klassen MessageBox som används för att visa en dialog med ett meddelande till användaren.
HelpProvider Beskriver klassen HelpProvider som används för att koppla ihop hjälpavsnitt med tooltip.
ToolTip Beskriver klassen ToolTip som används för att visa hjälptexter för kontroller i ett gränssnitt. (Nya funktioner)

Editors:

I Wimark Controls finns det möjlighet att använda flera olika typer av kontroller för att editera data i TreeView, DataGridView, ToolBar och StatusBar. Plattformen innehåller de flesta standardkontrollerna. Det finns också stöd för att skapa egna editorer.

Avsnitt Beskrivning
Editors Beskriver klasserna för att skapa nya editorer samt de som finns inbyggda. (Helt ny funktionalitet)

För mer information

Wimark.Controls Namespace | Wimark.Controls.Editors Namespace